Ukázka realizací

189

Tepelných čerpadel uvedených do provozu

125

Spuštěných kotlů

89

Solárních systémů