Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Jaké dotace na pořízení tepelného čerpadla je možné získat v roce 2023?

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlšuje novou výzvu kotlíkové dotace a upravuje podmínky pro získání dotace v programu Nová Zelená úsporám !

Jaké dotace na pořízení tepelného čerpadla je možné získat v roce 2023?

Dotace na tepelná čerpadla v roce 2023

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašuje novou výzvu kotlíkových dotací. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení (mohou získat až 95 % dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva). Zájemci mimo tuto skupinu mohou využít dotace na výměnu zdrojů z Nové zelené úsporám, která od září 2023 nově nabídne i příspěvek na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Od září 2024 začne ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. MŽP ČR poskytuje na jejich výměnu dotace již od roku 2015 a díky úspěšnému programu kotlíkových dotací už bylo vyměněno přes 103 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun.

Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června 2023 a žádosti začnou elektronicky přijímat postupně od letních prázdnin.

O finanční podporu na výměnu kotle nepřichází ani ostatní domácnosti, pro které je tu 50 % podpora z programu Nová zelená úsporám. V něm si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů a navíc má možnost výměnu kotle rovnou zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, která výsledný úsporný efekt ještě zvýší.

Dotace pro rodinné domy – program Nová zelená úsporám

Jedná se o dotaci na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu.

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody (min. energetická třída A++) – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Nová etapa od září 2023

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU BEZE ZMĚNY

 • Dotace až 50 %, bonifikace znevýhodněných krajů
 • Termín způsobilosti od 1. 1. 2021
 

Rozšíření programu na další domácnosti

 • Program „Oprav dům po babičce“ po mladé rodiny
 • V plánu financování formou záloh a kombinace dotace a půjčky
 • U bytových domů zvýhodnění pro nízkopříjmové domácnosti
 • Výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla
 

Zjednodušení podmínek, méně požadovaných dokumentů

 • Zrušena projektová dokumentace (zůstává pouze u nové výstavby)
 • Nebude nutné dokládat účetní doklady (uschovat pro případnou kontrolu)
Tomáš Vlček
Tomáš Vlček jednatel, Enco-tepelná technika s.r.o.

V roce 2014 založil společnost Enco-tepelná technika, v rámci které nainstaloval více jak 500 tepelných čerpadel a bezpočet klimatizací. Pod vedením pana Vlčka se firma zaměřuje na prodej kvalitních zařízení a poskytování nadstandardní péče svým zákazníkům.

Článek byl publikován 23. 4. 2023, aktualizace 17. 1. 2024