Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Průvodce tepelnými čerpadly

S tepelným čerpadlem úšetříte ročně desítky tisíc korun na vytápění domu a ohřevu vody. Pokud přemýšlíte o nákupu tepelného čerpadla, v tomto článku najdete všechny potřebné informace. Přehledně a objektivně o tepelných čerpadlech se všemi plusy i mínusy.

Průvodce tepelnými čerpadly

V tomto článku se dozvíte:

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z chladnějšího do teplejšího prostředí za použití mechanické energie. Příkladem takovéhoto zařízení může být například lednice, klimatizace nebo tepelné čerpadlo k vytápění domu či bazénu.

Na jakém principu funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na principu vypařování a kondenzace teplonosné látky – chladiva, přičemž využívá fyzikálního jevu, kdy teplota narůstá se zvyšujícím se tlakem.

Schéma principu fungování tepelného čerpadla

Chladivo proudí mezi dvěma výměníky tepla – výparníkem a kondenzátorem. Ve výparníku se chladivo za nízkého tlaku vypařuje a přímá teplo ze svého okolí. Zdrojem tepla může být vzduch, země nebo voda, podle druhu tepelného čerpadla.

Zahřáté chladivo v plynném stavu projde kompresorem do kondenzátoru, kde za vysokého tlaku kondenzuje a odevzdává získané teplo.

Celý cyklus je zakončen průchodem zkondenzovaného chladiva přes expanzí trysku zpět do výparníku.

Druhy tepelných čerpadel a jejich plusy a mínusy

Tepelná čerpadla pro vytápění rodinných a bytových domů, případně komerčních objektů dělíme podle zdroje, ze kterého přijímají teplo a druhu teplosměnného média.

Celkem v současnosti existují 4 druhy tepelných čerpadel:

 • vzduch – voda
 • země – voda
 • voda – voda
 • vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Tento typ tepelného čerpadla přijímá teplo ze vzduchu, kterou přemění na tepelnou energii, která je následně využívána v radiátorech či podlahovém systému k vytápění domu.

Schéma zapojení tepelného čerpadla vzduch voda

V našich klimatických podmínkách jde o provozně nejekonomičtější systém pro vytápění a ohřev užitkové vody. Kvalitní tepelná čerpadla vzduch – voda, například od českého výrobce PZP, se díky průměrné teplotě vzduchu při topné sezóně +3°C vyrovnají svou efektivitou tepelným čerpadlům typu země – voda.

Při montáži tepelného čerpadla vzduch – voda není potřeba provádět zemní práce ani terénní úpravy, což výrazně snižuje pořizovací náklady.

Podrobnější informace najdete v samostatném článku tepelná čerpadla vzduch – voda na našem blogu.

Tepelné čerpadlo země – voda

Tento typ tepelného čerpadla přijímá teplo akumulované pod povrchem země, které je následně přeměněno na tepelnou energii pro ohřev soustav radiátorů či podlahového vytápění

Teplota pod povrchem země je více méně stabilní, nepodléhá velkým změnám vlivem počasí. Díky tomu je účinnost tepelných čerpadel země – voda vysoká i při silných mrazech. Nejčastěji tak tato čerpadla najdeme nainstalovaná v chatách a penzionech na horách a ve vyšších nadmořských výškách, nebo tam, kde není možnost umístění tepelného čerpadla vzduch voda.

Montáž tepelného čerpadla země – voda se provádí dvěma způsoby, a to pomocí plošného kolektoru nebo hlubinných vrtů.

Plošný kolektor, dlouhé plastové potrubí vytvarované do tvaru hřebenu, se umisťuje horizontálně do hloubky 1,5 až 2 metry pod povrchem pozemku. Celková délka potrubí kolektoru a plocha nutná k jeho umístění se odvozuje od složení půdy a příkonu, které musí tepelné čerpadla vyvinout k vytápění celého objektu.

Schéma zapojení tepelného čerpadla země voda, plošný kolektor

Hlubinné vrty nevyžadují na rozdíl od plošného kolektoru mnoho prostoru. Sondy se umisťují do dvou či více vrtů hlubokých až 60 až 120m. I zde platí, že hloubka vrtů se odvozuje od složení půdy a příkonu, které musí tepelné čerpadla vyvinout k vytopení celého objektu.

Schéma zapojení tepelného čerpadla země voda, hlubinné vrty

Podrobnější informace najdete v samostatném článku tepelná čerpadla země – voda na našem blogu.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Tento typ tepelného čerpadla přijímá teplo z vody obsažené ve studni, která je přečerpávána k tepelnému čerpadlu.

Schéma zapojení tepelného čerpadla voda voda

I přesto, že je systém voda - voda vůbec nejúčinějším řešením, využití tohoto druhu tepelného čerpadla je u nás spíše výjimečné. Důvodem jsou nároky na kvalitu a vydatnost vodního zdroje, náročnost schvalovacího procesu a nutnost zbudovat druhou studnu, do které je přečerpávána voda s odebraným teplem.

Podrobnější informace najdete v samostatném článku tepelná čerpadla voda – voda na našem blogu.

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo ze vzduchu, který následně ohřívají a vypouští do objektu.

Tepelná čerpadla vzduch - vzduch se využívají především v obchodních centrech, skladech, výrobních halách a v dalších komerčních objektech, které nemají teplovodní topný rozvod.

Často se jako tepelné čerpadlo vzduch – vzduch používá běžná klimatizace, které pracuje na stejném principu. Topení pomocí klimatizace má smysl v rekreačních objektech, malých obchodech a trafikách. Z ekonomického hlediska je provoz klimatizace jako topného zdroje levnější než používání přímotopů.

Jaký typ tepelného čerpadla vybrat?

Ve většině případů je nejvýhodnější z hlediska pořizovací ceny a nákladů na provoz nákup tepelného čerpadla typu vzduch – voda. Instalace tohoto typu čerpadla je poměrně snadná, nevyžaduje terénní ani zemní práce. Celková cena tepelného čerpadla vzduch – voda včetně montáže je tak mnohem příznivější než u ostatních druhů tepelných čerpadel.

Další důležitým aspektem, který hraje ve prospěch čerpadel vzduch – voda jsou klimatické podmínky v České republice. Při velmi silných mrazech si tepelná čerpadla vzduch – voda pomáhají elektrokotlem, nicméně to v našich podmínkách mírných zim není většinou potřeba. Průměrná teplota během topné sezóny se u nás pohybuje okolo 3°C nad nulou.

Existují však i případy, kdy je výhodnější investovat do jiného druhu tepelného čerpadla.

 1. Tepelné čerpadlo pro novostavbu
  Tepelné čerpadlo země – voda má oproti systému vzduch – voda řadu výhod, nicméně pořizovací náklady jsou kvůli nutným zemním pracem vyšší. Snížit tyto náklady však lze, pokud je instalace tepelného čerpadla součástí výstavby nového domu.

  V průběhu stavby rodinného domu je jednodušší a tedy i levnější umístit plošný kolektor pod povrch zahrady. Všechna potřebná technika je namístě a není ji nutné zvlášť objednávat. Na pozemku taktéž nejsou obvykle žádné drobné stavby či stromy, které by umístění plošného kolektoru znesnadňovaly.

 2. Tepelné čerpadlo v lázeňských městech
  V lokalitách, kde je teplota půdy přirozeně vyšší, například v blízkosti lázní s teplými vřídly, se vyplatí nainstalovat tepelné čerpadlo země – voda. I když je cena kvůli nutným výkopovým pracím vyšší, provozní náklady na vytápění jsou takřka nulové.

Jak poznat kvalitní tepelné čerpadlo

Jednoduchý způsob, jak poznat kvalitní tepelné čerpadlo je značka kvality od Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA). Tato evropská nadnárodní organizace uděluje značku kvality a certifikát tepelným čerpadlům, které splnily velmi přísné testy v certifikovaných laboratořích.

ehpa značka a certifikát 1
ehpa značka a certifikát 2

Na stránkách organizace European Heat Pump Association si můžete ověřit, zda byla výrobci pro konkrétní model tepelného čerpadla skutečně vydána značka kvality a příslušný certifikát.

Kvalita tepelného čerpadla je tím nejzásadnějším, co by nás mělo při jeho výběru zajímat. Nekvalitní čerpadlo má leckdy i poloviční životnost, pomocný elektrokotel spíná již při 0°C a velmi častým jevem je i hlučnost. Kvalitních tepelných čerpadel je na trhu dostatek, bohužel těch nekvalitních je ještě více.

Pojďme se povídat, co by mělo kvalitní tepelné čerpadlo splňovat:

 • Spolehlivý provoz za každého počasí
  Tepelné čerpadlo by mělo spolehlivě fungovat během každého počasí. Kvalitní zařízení je schopné topit i pří venkovní teplotě -20°C. Stejně tak v létě ochladit celý rodinný dům i v těch největších vedrech.

 • Tichý provoz
  Nejčastějším problémem levných, nekvalitních tepelných čerpadel je jejich hlučnost. Zvláště u tepelných čerpadel čínských výrobců může hluk překračovat i limity dané vyhláškou, a tím vystavit majitele značným nepříjemnostem. Odhlučnění tepelného čerpadla není možné provést bez značného snížení jeho účinnosti, a tím i zvýšení provozních nákladů.

  Kvalitní tepelná čerpadla PZP z naší nabídky mají kupříkladu hlučnost okolo 35dB ve vzdálenosti 3m, což odpovídá šumění lesa.

 • Dlouhá životnost
  Náklady na pořízení tepelného čerpadla jsou relativně vysoké, a tak je potřeba, aby sloužilo co možná nejdéle. Rozdíly v životnosti tepelných čerpadel jsou u jednotlivých výrobců v některých případech značné. Kvalitní tepelná čerpadla mají životnost okolo 25 až 30 let, ta méně kvalitní 10 až 15 let.

 • Ekonomičnost provozu
  O tom, kolik ušetříme při vytápění bytu pomocí tepelného čerpadla rozhoduje hlavně to, s jakou účinností je čerpadlo schopné vyprodukovat teplo. U tepelných čerpadel výrobce uvádí poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie pod pojmem „topný faktor“.

  Čím vyšší je topný faktor, někdy uváděný pod zkratkou COP z anglického „Coefficient of Performance“, tím levnější je jeho provoz. Běžně se topný faktor pohybuje mezi 4 až 5. Pro představu, tepelné čerpadlo s COP 4,2 vyprodukuje z 1 kW vstupní energie ekvivalent 4,2 kW tepla.

  Pozor však na levná tepelná čerpadla s podezřele vysokým topným faktorem. Topný faktor není vždy stejný, mění se v závislosti na okolním prostředí, ze kterého čerpadlo příjímá teplo (teplota vzduch, země nebo vody). Někteří prodejci záměrně uvádějí hodnotu topného faktoru při vyšší okolní teplotě, čím uměle vylepšují výkon čerpadla.

  Pro příklad u nejprodávanějšího typu tepelných čerpadel vzduch – voda výrobci standardně uvádějí topný faktor při teplotě vzduchu 7°C a teplotě topné vody 35°C, tedy A7/W35. Poctivý prodejce / výrobce vám ukáže i topné faktory, kterých tepelné čerpadlo dosahuje při různých teplotách vzduchu a vody. Zejména pak hodnot, které zařízení dosahuje při teplotě vzduchu 2 až 4°C (průměrná teplota během topné sezóny) a teplotě topné vody 35°C (pro podlahové topení) nebo 45°C / 55 °C (pro radiátory).

  Na stránkách jednotlivých modelů tepelných čerpadel PZP v naší nabídce najdete vždy přílohu s názvem „technické parametry“, které obsahují topné faktory od -7°C do +7°C.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelných čerpadel se pohybuje mezi 10 a 30 lety. Zásadní je kvalita použitých dílů, zejména pak kompresoru, který tvoří srdce tepelného čerpadla. Vliv na životnost má však i správné dimenzování potřebného topného výkonu a kvalita všech součástí otopného systému.

V naší nabídce najdete česká tepelná čerpadla značky PZP, jejichž kvalita patří k absolutní špičce. Výrobce udává životnost těchto zařízení minimálně 20 let, v praxi se ukazuje, že jejich životnost je někde mezi 25 až 30 lety.

Kolik stojí tepelné čerpadlo?

Cena tepelných čerpadel není obvykle tajemstvím, určitě ne pro nás. Kompletní ceník tepelných čerpadel značek PZP, NIBE a Samsung si můžete prohlédnout na naše webu.

O něco problematičtější je ovšem určení konečné ceny tepelného čerpadla včetně všeho příslušenství a montáže. Každý rodinný dům, panelák, výrobní hala či sklad je jiný. Obytná plocha, tepelná ztráta, stav teplovodních rozvodů a mnoho dalšího rozhoduje o konečné ceně. Z těchto důvodů je nutné k určení konečné ceny, aby technik objekt viděl a změřil vše potřebné.

Chcete vědět, kolik by stálo tepelné čerpadlo pro váš dům?Rádi Vám pomůže s výběrem tepelného čerpadla, nezávazně a zdarma.

Dotace na tepelná čerpadla

V současnosti stále běží dotační programy státní podpory na nákup ekologických zdrojů vytápění. Celkově je možné na nákup a montáž tepelného čerpadla získat až 127 500 Kč. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace nelze kombinovat. Dotaci na tepelné čerpadlo tak můžete získat pouze z jednoho programu.

Kotlíková dotace Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji v současnosti běží již 4. vlna programu státní podpory na nákup ekologického zdroje vytápění pod názvem Kotlíková dotace. Dotaci lze využít na nákup tepelného čerpadla vzduch – voda, země – voda nebo voda – voda. Celkem je z tohoto programu možné získat 80% způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 Kč. Dalších 7 500 Kč lze získat, pokud je tepelné čerpadla instalováno v některém z prioritních měst a obcí.

Nová zelená úsporám

Dalším programem, ze které lze čerpat dotace na tepelná čerpadla je program Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám. Částka, kterou lze z tohoto programu čerpat je sice nižší než u Kotlíkové dotace, nicméně program nemá tak přísná pravidla.

Výše dotace se liší podle druhu tepelného čerpadla, viz tabulka níže. K dispozici jsou i bonusy, pokud v rámci instalace tepelného čerpadla dojde i zateplení objektu. Pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje je výše dotace navýšena o 10%.

Druh tepelného čerpadla Výše podpory [Kč/dům]
v kombinaci se zateplením
Výše podpory [Kč/dům]
bez zateplení
Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 Kč 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 Kč 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 Kč 60 000 Kč
Přehled výše státní podpory na nákup a instalaci tepelných čerpadel z programu Nová zelená úsporám (zdroj: 1)

Investice do tepelného čerpadla je poměrně vysoká, nicméně úspory, které TČ přináší, zajistí návratnost v řádu několika málo let. Díky současné podpoře státu v podobě dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace se vynaložené finance vrátí rychleji.

Úspora na vytápění

Tepelné čerpadlo efektivně vytopit celý dům za zlomek ceny v porovnání s plynovým či elektrickým kotlem. S kvalitním tepelným čerpadlem můžete topit až o 70% levněji.

Úspora elektrické energie

Po zprovoznění tepelného čerpadla je možné využít zvýhodněnou sazbu elektrické energie D57D. Tato sazba je dvoutarifní, kde je 20 hodin denně cena elektřiny v levnějším nízkém tarifu. Levnější elektřina se vztahuje na celou domácnost, ročně tak můžete ušetřit i tisíce korun.

Úspora při ohřevu vody

Tepelné čerpadlo neslouží jen k ohřevu topné vody v radiátorech či podlahovém topení. Se stejnou účinností, s jakou dokáže vytopit byt může, ohřívat i vodu v bojleru, případně vodu v bazénu.

Reálné příklady návratnosti investice

Jak rychle se vrátí investice do tepelného čerpadla si můžeme názorně ukázat na 2 příkladech.

Rodinný dům vytápěný elektřinou

Vytápěná obytná plocha: 220 m2
Současný zdroj tepla: elektrokotel
Současné roční náklady na vytápění a ohřev TUV: 75 000 Kč

Náklady na nákup a instalaci tepelného čerpadla vzduch – voda (včetně příslušenství): 306 960 Kč
Celkové roční náklady po zapojení tepelného čerpadla: 18 750 Kč

Tabulka návratnosti investice do tepelného čerpadla, dům 220m2 s elektrokotlem

Tabulka návratnosti investice do tepelného čerpadla. Počítáno s meziročním nárůstem ceny energií o 6%.

Náklady na tepelné čerpadla včetně montáže a příslušenství se majiteli vrátí již 5. rok provozu.

Graf porovnání nákladů bez a s tepleným čerpadlem

Za 20 let provozu tepelného čerpadla majitel ušetří 2 249 591 Kč. Tepelná čerpadla PZP dodávané naší firmou mají životnost ověřenou v praxi mezi 25 a 30 lety. Celkově tak majitel ušetří za 30 let více jak 3,2 milionu Kč.

Rodinný dům vytápěný plynem

Vytápěná obytná plocha: 150 m2
Současný zdroj tepla: plynový kondenzační kotel
Současné roční náklady na vytápění a ohřev TUV: 50 000 Kč

Náklady na nákup a instalaci tepelného čerpadla vzduch – voda (včetně příslušenství): 273 594 Kč
Celkové roční náklady po zapojení tepelného čerpadla: 22 500 Kč

Tabulka návratnosti investice do tepelného čerpadla, dům 150m2 s plynovým kotlem

Tabulka návratnosti investice do tepelného čerpadla. Počítáno s meziročním nárůstem ceny energií o 6%.

Náklady na tepelné čerpadla včetně montáže a příslušenství se majiteli vrátí po 9 letech provozu.

Graf porovnání nákladů s a bez tepleného čerpadla, dům 150m2 s plynovým kotlem

Za 20 let provozu tepelného čerpadla majitel ušetří 1 099 836 Kč. Tepelná čerpadla PZP dodávané naší firmou mají životnost ověřenou v praxi mezi 25 a 30 lety. Celkově by tak majitel ušetří za 30 let téměř 1,6 milionu Kč.

Jak náročná a nákladná je údržba tepelného čerpadla

Obecně platí, že údržba tepelného čerpadla není náročná a nevyžaduje téměř žádné finanční prostředky. Majitel provádí pouze běžnou údržbu, tedy čištění filtru a odstraňování nečistot.

Někteří prodejci vyžadují pravidelné revize zařízení, to však neplatí pro Enco-tepelná technika. Naše firma prodává tepelná čerpadla PZP s hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem, díky kterému nejsou pravidelné revize potřebné. Jedinou výjimku tvoří tepelná čerpadla při zapojení split, kde je povinnost revizí daná zákonem.

Závěr

Právě nyní je ten nejvhodnější čas na nákup tepelného čerpadla. Díky podpoře státu ve formě dotací je možné získat až 127 500 Kč.

Ceny energií neustále rostou a nelze očekávat, že by tomu bylo kdy jinak. S ukončením provozu uhelných elektráren a závazku Evropské unie k dosažení uhlíkové neutrality budou ceny energií v následujících letech pravděpodobně růst vyšším teplem než doposud.

Tepelné čerpadlo je ekologické řešení, které vás alespoň částečně zbaví závislosti na dodavatelích energií. Díky úsporám na vytápění a chlazení domu, ohřevu teplé vody a zvýhodněné sazbě elektrické energie D57D s 20ti hodinám nízkého tarifu, se tepelné čerpadlo zaplatí během několika let.

Snížení nákladů dosahuje běžně takové úrovně, že je možné tepelné čerpadlo financovat bankovním úvěrem a ještě měsíčně uspořit několik set korun.

Požádejte nás zdarma a nezávazně o konzultaci. Navrhneme, jaké je pro vás ideální tepelné čerpadlo, vypočítáme přesnou cenu včetně montáže a ukážeme vám kolik ušetříte. Pokud budete mít o tepelné čerpadlo zájem, zařídíme vše potřebné, včetně povolení, dokumentace a vyřízení dotací.

Chcete také snížit náklady na vytápění a ohřev vody?Rádi Vám pomůže s výběrem tepelného čerpadla, nezávazně a zdarma.

V článku byly použity následující zdroje:

 1. Nová zelená úsporám
 2. Kotlíková dotace Ústeckého kraje
Tomáš Vlček
Tomáš Vlček jednatel, Enco-tepelná technika s.r.o.

V roce 2014 založil společnost Enco-tepelná technika, v rámci které nainstaloval více jak 500 tepelných čerpadel a bezpočet klimatizací. Pod vedením pana Vlčka se firma zaměřuje na prodej kvalitních zařízení a poskytování nadstandardní péče svým zákazníkům.

Článek byl publikován 27. 1. 2021, aktualizace 17. 1. 2024