Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Osobní údaje

Ochrana a zpracování osobních údajů zákazníků společnosti ENCO - tepelná technika s.r.o.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Enco-tepelná technika s.r.o.., IČO: 02957035, se sídlem Želénky 19, 417 71 Zabrušany (dále jen: „správce“)


Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Želénky 19, 417 71 Zabrušany
email: vlcek@enconsult.cz
telefon:  606746456

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu a k jakému konkrétnímu účelu tyto údaje zpracováváme, související práva subjektů údajů, a komu mohou být údaje o našich zákaznících předávány.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1. Na základě jakého oprávnění, za jakým konkrétním účelem a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme

1.1. Osobní údaje zpracovávané za účelem cenové nabídky, odpovědi na dotaz či servisní prohlídky
K výše uvedenému účelu zpracováváme údaje na základě oprávněného zájmu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje uchováváme po dobu 5 let.

1.2. Měření návštěvnosti webu a přizpůsobení obsahu cílené reklamy
Za účelem měření návštěvnosti webu, jeho optimalizace a přizpůsobení obsahu cílené reklamy zpracováváme informace, jako jsou atributy vašeho softwaru a hardwaru, zdroj vaší návštěvy. Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

 

2. Jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Naším cílem je zabezpečit údaje, které zpracováváme, a to v maximální možné míře. Využíváme proto moderních technologií a organizačních opatření, abychom data ochránili před zneužitím, poškozením, nebo zničením. Mezi taková opatření patří například šifrovaná komunikace prostřednictvím https protokolu.


Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je poskytujeme

Veškeré údaje uvedené v bodě 1.1. zpracováváme pouze my. Jako správce osobních údajů stanovujeme také účel i prostředky zpracování a odpovídáme za maximální ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě souhlasu.

Údaje uvedené v bodě 1.2. předáváme provozovatelům marketingových služeb a nástrojů, mezi které patří například Google, Seznam. Zmíněná data předáváme také reklamní agentuře, která nám pomáhá s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

4. Předávání údajů mimo EU

Veškeré zpracování údajů uvedených v tomto dokumentu bude prováděno pouze na území EU.

 

5. Vaše práva     

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v základních ustanoveních těchto podmínek.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již se jedná o dotaz, podání stížnosti, či jiného uplatnění práva, se můžete obracet na tel. 606 746 456, e-mail: vlcek@enconsult.cz, nebo písemně na adrese Enco-tepelná technika s.r.o. Želénky 19, 417 71 Zabrušany

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním formuláře s vašimi osobními údaji potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.