Máte dotaz? Volejte 731 459 151

EHPA - značka kvality

Od roku 2009 se v ČR přiděluje tepelným čerpadlům mezinárodní značka kvality EHPA...

EHPA - značka kvality

Značka kvality Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) – štítek kvality pro tepelná čerpadla, má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel D-A-CH zemí Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy vznikla potřeba z důvodů ochrany trhu před prodejem a instalacemi nekvalitních tepelných čerpadel, vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla. Schválené výrobky pak nesly označení kvality „Wärmepumpen Gütesiegel“, neboli pečeť jakosti pro německy mluvící země. Tato myšlenka byla dále rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel, která v současné době sdružuje 21 zemí, respektive národních asociací pro tepelná čerpadla a neustále se rozšiřuje.

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel, jako zakládající člen EHPA, vytvořila podle pravidel EHPA národní komisi, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice. Značka kvality může být přiznána tepelným čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, s ohřevem nebo bez ohřevu teplé vody, s tepelným výkonem do 100 kW, kde tepelná energie je odebírána ze vzduchu, země nebo vody.

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

  • poskytuje ochranu spotřebiteli, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry, využívá nejmodernějších technologií a má zajištěny stále propracovanější dlouhodobé výhody;
  • poskytuje přesvědčivé argumenty (institucionální a finanční) všem institucím i investorům usilujícím o čerpání státních příspěvků;
  • podporuje současnou koncepci tepelných čerpadel jako energeticky efektivních, spolehlivých a vysoce kvalitních výrobků;
  • podporuje zařazení tepelných čerpadel mezi inovační technologie pro získávání obnovitelného vnějšího tepla šetrného k životnímu prostředí;
  • napomáhá chránit existující trh tepelných čerpadel před nekvalitními výrobky.

Aby bylo možné přidělit značku kvality EHPA, musí tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu EHPA, který provádí akreditované zkušebny nebo testovací laboratoře a výrobce či distributor musí zajistit definované úrovně služeb.

Z klíčových požadavků to jsou především:

a) Shoda výrobku s mezinárodními a národními normami, předpisy a nařízeními.

b) Minimální hodnoty energetického efektu vyjádřené topným faktorem (COP) definované pro jednotlivé systémy takto:

  • země-voda: při B0/W35 COP 4,3
  • voda-voda: při W10/W35 COP 5,1
  • vzduch-voda: při A2/W35 COP 3,1
  • přímý odpar-voda: při E4/W35 COP 4,3

c) Potvrzení energetických parametrů tepelného čerpadla uváděných výrobcem EHPA akreditovanou zkušebnou.

d) Potvrzení technických parametrů týkajících se hlučnosti.

e) Existence prodejní a distribuční sítě, plánování, autorizovaný servis a provozní dokumenty v místním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno.

f) Existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu, která umožňuje 24 hodinovou reakční dobu na řešení stížnosti spotřebitelů.

g) Minimálně dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné čerpadlo budou náhradní díly k dispozici po dobu nejméně deseti let.

Tomáš Vlček
Tomáš Vlček jednatel, Enco-tepelná technika s.r.o.

V roce 2014 založil společnost Enco-tepelná technika, v rámci které nainstaloval více jak 500 tepelných čerpadel a bezpočet klimatizací. Pod vedením pana Vlčka se firma zaměřuje na prodej kvalitních zařízení a poskytování nadstandardní péče svým zákazníkům.

Článek byl publikován 23. 11. 2020, aktualizace 17. 1. 2024