Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací

Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Technologie PZP

Chytrá regulace

Tepelné čerpadlo musí být správně řízeno s ohledem na svoje provozní vlastnosti.

Základní charakteristika regulace:

  • Anticyklická ochrana
  • Ekvitermní regulace teploty topného média v závislosti na venkovní teplotě
  • Časové programy pro přípravu teplé vody
  • Řízení provozu tepelného čerpadla a doplňkového zdroje tepla externím řídicím signálem
  • Nezávislé řízení oběhových čerpadel topných okruhů
  • Blokování provozu doplňkového zdroje tepla podle venkovní teploty a teploty vratné vody
  • Řízení směšovacích ventilů pomocí tříbodových servopohonů
  • Automatické protočení oběhových čerpadel pro zabránění „zalehnutí“ čerpadel
  • Kontrola sledu fází a kontrola podpětí nebo přepětí napájení

 

 

Ovládejte tepelné čerpadlo na dálku

Tepelná čerpadla PZP jsou standardně vybavena regulátorem CP-1051, který obsahuje internetový komunikační systém. Tento regulátor je síťové zařízení s vlastní IP adresou. Pomocí této IP adresy je pak možné se s regulátorem na dálku spojit a zobrazit webové rozhraní ovládání regulátoru respektive tepelného čerpadla v internetovém prohlížeči. Toto spojení lze uskutečnit z počítače, notebooku, tabletu, smartphonu atd. Servisní technik potom může prostřednictvím počítače Váš topný systém nastavovat, kontrolovat a na dálku diagnostikovat. Vy sami pak můžete, ať jste kdekoliv, kontrolovat provozní stav systému, nebo jej přímo ovládat.

 

 

 

 

Efektivní systém odtávání

Odtávání výparníku sehrává výraznou roli v celkovém provozním topném faktoru. Díky inteligentnímu řízenému procesu odtávání jsou tepelná čerpadla PZP schopna poskytovat stálý potřebný výkon. Naše výzkumné a vývojové oddělení přišlo s unikátním řešením a to je odtávání řízené podle skutečné potřeby.

FROST CONTROL pro optimalizaci četnosti odtávání a doby trvání – množství námrazy na výparníku vyhodnocujeme na základě následujících veličin: teplota a vlhkost vzduchu vstupující do výparníku, teplota povrchu výparníku, kondenzační a vypařovací teplota, chladicí výkon kompresoru.

 

 

 

 

 

Ekodesign a energetické štítky

Energetické štítky známe z žárovek, televizorů, ledniček a praček. Vycházejí ze směrnice o ekodesignu, která je platná v Evropské unii. Určuje požadavky na energetickou účinnost různých produktů relevantních z hlediska spotřeby energie. Takové značení by mělo na první pohled informovat o skutečné energetické účinnosti daného produktu, sloužit pro vzájemné porovnání zařízení mezi sebou a nutit výrobce a distributory k vyvíjení ještě účinnějších systémů. Štítky energetické účinnosti poskytují dobré vodítko. Rozhodnutí o nákupu nového vytápění byste však neměli udělat pouze na základě označení. Topné systémy jsou složité a jejich účinnost je ovlivněna nejen jednotlivými výrobky, ale také dokonalým sladěním všech komponent.

 

Energetický štítek pro tepelná čerpadla

Štítky využívají řazení do skupin pomocí písmen a barev. Hodnocení tepelných čerpadel k vytápění se provádí zařazením do devíti tříd účinnosti. A++ platí jako nejlepší třída energetické účinnosti a G označuje přístroje s výrazně horšími vlastnostmi. Od roku 2019 se bude navíc objevovat i známka A+++. Třídy energetické účinnosti se u tepelných čerpadel určí na základě ročního topného faktoru SCOP. Ten závisí jednak na klimatické oblasti a jednak na potenciálním topném systému.

 

 

 

 

 

SG Ready – připraven pro využití inteligentních sítí

„SG Ready“ (Smart Grid) je inteligentní varianta řízení dle tarifu elektrické energie.

Další úspory provozních nákladů umožňuje napojení fotovoltaického zařízení. Elektřina, která se tímto způsobem vyrobí, se využije například pro provoz kompresoru, regulace, čerpadel nebo ventilátoru.