Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Tepelné čerpadlo v obecním bytovém domě

Tepelné čerpadlo se stává účinným řešením pro vytápění obecních bytových domů

Tepelné čerpadlo v obecním bytovém domě

Město Horní Jiřetín postupuje efektivně při modernizaci topných systémů v bytových domech, které spravuje.

Město Horní Jiřetín, které bylo v nedávné minulosti téměř odsouzeno k likvidaci v důsledku rozšíření těžební oblasti, se nyní staví opět na nohy a buduje aktivně svoji budoucnost. Jedním s důležitých stránek rozvoje města je nepochybně zlepšování životního prostředí s důrazem na ekologická řešení vytápění domů v katastru města. Jiřetín je zasazen v podhůří Krušných hor a hraničí s povrchovými doly na těžbu hnědého uhlí v důsledku čehož se většina obyvatel v minulosti přikláněla k vytápění svých domů uhelnými kotli. 

Tato situace se však v posledních letech velmi rychle mění a vedení města aktivně přistupuje k výměně zátěžových topných systémů jak v soukromých domech a objektech, tak v nemovitostech ve správě obce. Zastupitelstvo města aktivně přistupuje k motivaci svých občanů k výměně svých starých kotlů za moderní tepelné zdroje, kompletně za své občany vyřizuje administrativu spojenou se žádostmi o dotace MŽP a to jak Kotlíkovou dotaci tak Novou Zelenou úsporám. Velmi důležitá je i finanční podpora města vůči soukromým investorům a to jak ve formě bezúročné půjčky, tak ve formě přímé dotace.

Horní Jiřetín a jeho bytová správa však jde svým občanům příkladem i modernizací svého bytového fondu a postupně rekonstruuje kotelny a topné systémy ve svých bytových domech. Lokální topeniště a kotelny se starými kotli 1. a 2. emisní třídy jsou postupně měněny za moderní plně automatické systémy se vzdálenou správou, které topí velmi efektivně a levně.

Pro vytápění svých domů využívá město Horní Jiřetín moderní automatické kotle na pelety a tepelná čerpadla. Enco-tepelná technika s.r.o. instalovala v minulých letech soukromým investorům vlastnícím rodinný dům v katastru obce, celou řadu tepelných čerpadel a máme velkou radost, že jsme měli možnost dodat a nainstalovat tepelná čerpadla i pro objekty ve správě města. Pro příklad zde uvedeme realizaci jednoduchého systému vytápění s tepelným čerpadlem HP3AWX DYNAMIC.

Tepelné čerpadlo HP3AWX Dynamic jako plnohodnotný topný zdroj v bytovém domě.

Původní situace a topení v domě.

Dům se dvěma nadzemními podlažími o celkové vytápěné ploše cca. 250 m2 a celkové tepelné ztrátě 18,5 kW je rozdělen na čtyři bytové jednotky, z nichž byla každá vytápěna lokálním topidlem od krbových kamen po běžná kamna na uhlí.

Záměr.

Zadáním bylo celý dům napojit na vytápění z centrální technické místnosti tak, aby byl topný systém naprosto bezemisní, ekonomicky výhodný s automatickým bezzásahovým systémem řízení a možností vzdálené správy a to jak ze strany správy bytového fondu města, tak ze strany servisní organizace.

Realizace.

Po vybudování topného okruhu v celém domě za využití deskových radiátorů bylo nainstalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda HP3AWX Dynamic o výkonu 12-22 kW řízené ekvitermní regulací. D systému je vřazena akumulační nádoba pro efektivní odtávání a jako bivalentní zdroj je použit průtokový elektrokotel o výkonu 2x7,5 kW. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je postavena na betonovém základu s drenážní jímkou pro bezproblémový odtok kondenzátu. Topný systém v domě je rozdělen do dvou nezávislých topných okruhů.

zdroj: Enco

Tomáš Vlček
Tomáš Vlček jednatel, Enco-tepelná technika s.r.o.

V roce 2014 založil společnost Enco-tepelná technika, v rámci které nainstaloval více jak 500 tepelných čerpadel a bezpočet klimatizací. Pod vedením pana Vlčka se firma zaměřuje na prodej kvalitních zařízení a poskytování nadstandardní péče svým zákazníkům.

Článek byl publikován 9. 12. 2020, aktualizace 17. 1. 2024