Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Náhrada starého kotle na uhlí tepelným čerpadlem

Od 1. 9. 2022 již nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Majitelé, kteří vytápějí své domovy starými kotli na uhlí nebo dřevo budou muset přejít na ekologičtější způsob vytápění.

Náhrada starého kotle na uhlí tepelným čerpadlem

V tomto článku se dozvíte:

Zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy

Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nebude možné od 1. 9. 2022 provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Provozovateli kotle nesplňujícího emisní požadavky bude hrozit pokuta až 50 000 Kč.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.

Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude.

Hříšníky bude snadné odhalit a pokutovat

Na portálu Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) vznikl 1. ledna 2020 nový registr kontrolovaných kotlů na tuhá paliva.

Servisní technici, kteří každé 2 roky provádějí zákonem vyžadované kontroly kotlů na tuhá paliva mají povinnost do 60 dnů od provedení kontroly zapsat údaje do ISPOP. Každý kontrolovaný kotel je tak zanesen do systému. Naopak ten, kdo si kontrolu kotle nenechá provést, v systému uveden nebude.

Pro pracovníky státní správy, kteří mají do ISPOP přístup, tak bude jednoduché zjistit, kdo jakým kotlem topí, aniž by museli majitele domů navštěvovat. V systému navíc uvidí i to, jestli je v domě kotel zakázaný po roce 2022.

Proč se vyplatí kotel na tuhá paliva vyměnit za tepelné čerpadlo

Srovnatelné náklady na vytápění a ohřev vody

Cena uhlí a dřeva je v porovnání s plynem nebo elektřinou nesrovnatelně nižší, což je také důvod, proč mnoho majitelů kotlů na tuhá paliva s jejich výměnou otálí.

Tepelná čerpadla teplo doslova vyrábějí, a to velmi efektivně. Z jedné 1 kW elektřiny vyrobí v závislosti na topném faktoru ekvivalent až 5 kW tepla. Náklady na vytápění a ohřev vody pomocí tepelného čerpadla jsou srovnatelné nebo dokonce nižší něž u kotlů na uhlí.

Levnější elektřina díky zvýhodněné sazbě D57D

Tepelným čerpadlem budete topit stejně levně jako s uhlím, ale navíc budete mít i levnější elektřinu. Zvýhodněná sazba elektrické energie D57D nabízí 20 hodin nízkého tarifu, lidově nazývaného „noční proud“. Sazba se vztahuje na spotřebu celé domácnosti, nikoli jen na chod tepelného čerpadla. Ročně tak můžete ušetřit i tisíce korun.

Čistý vzduch v domě i na zahradě

Tepelná čerpadla neprodukují žádné emise a využívají obnovitelné zdroje energie z přírody – ze vzduchu, země nebo vody. Díky tepelnému čerpadlu budete vy a vaše děti dýchat čistý vzduch.

Konec těžké a špinavé práce

Topit uhlím nebo dřevem je sice levné, ale také velmi pracné a špinavé. Tepelné čerpadlo vás osvobodí od brzkého vstávání, štípání dřeva, přikládání, čištění kotle, vynášení popela, ale také od bolestí zad a všudypřítomného prachu a sazí. S tepelným čerpadlem získáte spoustu volného času, který budete moci věnovat svým blízkým, dětem či vnoučatům.

S tepleným čerpadlem budete mít více času na rodinu

Snadná údržba

Údržba tepelného čerpadla je velmi jednoduchá a nevyžaduje odborné znalosti. Majitel jednou za čas zbaví zařízení mechanických nečistot a vyčistí filtr.

Další důvody proč zvolit tepelné čerpadlo:

 • Možnost využívat tepelné čerpadlo v letních měsících jako klimatizaci
 • Možnost ohřívat vodu v bazénu nebo vytápět skleník
 • U kvalitních tepelných čerpadel se značkou kvality Q od Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA):
  • Servis do 24 hodin od nahlášení poruchy
  • Dostupnost náhradních dílů minimálně 10 let
 • Možnost ovládat čerpadlo na dálku pomocí telefonu nebo počítače (tepelná čerpadla od výrobců PZP a NIBE)
 • Monitorování provozu tepelného čerpadla s možností zásahu servisního technika na dálku (tepelná čerpadla od výrobců PZP a NIBE)
 • Instalací tepelného čerpadla zvýšíte hodnotu nemovitosti
Řekněte si o cenovou nabídku na tepelné čerpadlo na míru Vášemu domu, zdarma a nezávazně.Rádi Vám pomůže s výběrem tepelného čerpadla, nezávazně a zdarma.

Až 80% ceny tepelného čerpadla zaplatí stát

Majitelé kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy mohou využít státní podpory z programu Kotlíková dotace na nákup a instalaci tepelného čerpadla. Získat lze až 80% způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 Kč. Na zařízení nainstalovaná v některém z prioritních měst a obci je poskytován bonus ve výši 7 500 Kč.

Kotlíkovou dotaci lze využít na:

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kdo může žádat o dotaci z programu Kotlíková dotace?

O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5.

Kde a kdy můžete zažádat o Kotlíkovou dotaci?

O Kotlíkovou dotaci je možné zažádat na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu pro občany. Velký zájem o dotace často vede k vyčerpání alokovaných finančních prostředků a pozastavení či ukončení příjmu nových žádostí. Aktuální informace o stavu Kotlíkových dotací lze najít na webových stránkách jednotlivých krajů.

V době psaní tohoto článku je možné zasílat žádosti o Kotlíkové dotace v Libereckém kraji do konce 31. května 2021 (zdroj) a Středočeském kraji do 30. června 2022 (zdroj).

Kotlíkové dotace budou pokračovat i v letech 2021 – 2027

Podpora projektů v oblasti životního prostředí bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pokračovat i v období 2021–2027.

V programovém dokumentu zveřejněném na stránkách OPŽP je jako jedna ze základních podporovaných aktivit uvedena:

 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Jinými slovy, počítá se s dalším pokračováním Kotlíkových dotací i v následujících létech.

Z vyjádření pana Ing. Zdeňka Lyčky z Asociace podniků topenářské techniky by mělo dojít ke schválení celého programu OPŽP 2021 – 2027 nejpozději v druhé polovině tohoto roku. S vyhlašováním nových kol dotací na výměnu starých kotlů na pevná paliva by mohly kraje začít na konci roku 2021.

Výměna kotle na uhlí za tepelné čerpadlo v praxi

Nahradit neefektivní a zastaralý kotel na tuhá paliva je velmi snadné. V tomto příkladu z praxe se podíváme, jak probíhala výměna kotle na uhlí za tepelné čerpadlo vzduch voda.

Kotel na uhlí 1
Kotel na uhlí 2
Kotel na uhlí 3
Kotel na uhlí 4

Po zhodnocení stavu rodinného domu a jeho otopné soustavy bylo majiteli navrženo nahradit původní kotel Dakon Dor na hnědé uhlí tepelným čerpadlem PZP Economic o výkonu 8 kW. Zvolené tepelné čerpadlo bylo doplněno akumulační nádobou s dohřevem 6 kW o objemu 200 litrů.

Před demontáží starého kotle si majitel svépomocí vybudoval základ pod tepelné čerpadlo, které slouží k odvodu kondenzátu vzniklého po odtávání výparníku. Základ byl zbudován formou drenážní jímky a stavbou základových pasů ze ztraceného bednění.

Po vytvoření průrazu ve zdi rodinného domu bylo tepelné čerpadlo usazeno na připravený základ a hydraulicky propojeno s akumulační nádobou napojenou na otopnou soustavu.

Pro topný systém byl vytvořen nucený oběh za použití vhodného oběhového čerpadla a příslušné expanzí nádoby. Poté byl zapojen řídící rozváděč a celý systém byl elektricky zapojen na připravené vedení. Topný systém byl napuštěn, odvzdušněn a natlakován na požadovanou hodnotu. Tepelné čerpadlo bylo následně zprovozněno v testovacím režimu, který prověřil funkčnost zařízení.

Tepelné čerpadlo Economic 1

Dalším krokem bylo připojení tepelného čerpadla k internetu. Toto připojení umožňuje uživateli komfortní ovládání tepelného čerpadla pomocí počítače, tabletu, či chytrého telefonu bez nutnosti vstupu do technické místnosti. Po proškolení klienta, seznámení s logikou ovládání, bylo čerpadlo uvedeno do ostrého provozu.

Majitel nyní topí a ohřívá vodu za podobné náklady jako s původním kotlem na uhlí. Největší radost má ovšem z toho, že se zbavil těžké práce, která se podepisovala na jeho zdraví.

S výměnou starého kotle pomůžeme i VámRádi Vám pomůže s výběrem tepelného čerpadla, nezávazně a zdarma.
Tomáš Vlček
Tomáš Vlček jednatel, Enco-tepelná technika s.r.o.

V roce 2014 založil společnost Enco-tepelná technika, v rámci které nainstaloval více jak 500 tepelných čerpadel a bezpočet klimatizací. Pod vedením pana Vlčka se firma zaměřuje na prodej kvalitních zařízení a poskytování nadstandardní péče svým zákazníkům.

Článek byl publikován 8. 1. 2021, aktualizace 17. 1. 2024