Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací

Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Náhrada starého kotle na uhlí tepelným čerpadlem

Cílem projektu bylo nahradit starý kotel na uhlí moderním zdrojem vytápění. Jako nový zdroj vytápění bylo po dohodě s klientem zvoleno tepelné čerpadlo HP3AWXEconomic o výkonu 8 kW. Toto tepelné čerpadlo vzduch-voda bude plnit úlohu hlavního tepelného zdroje za podobných provozních nákladů a s nesrovnatelné vyšším uživatelským komfortem. Systém je doplněn akumulační nádobou s dohřevem 6 kW o objemu 200 litrů.

Původní stav kotelny před počátkem realizace:

Původní kotel Dakon Dor na hnědé uhlí zapojený samotížně na topný okruh.

kotelkotel Dakonkotelna

Příprava investora:

Investor si před demontáží a následnou instalací vybudoval základ pod tepelné čerpadlo, aby byl zajištěn odvod kondenzátu vzniklého po odtávání výparníku tepelného čerpadla. Základ byl zbudován formou drenážní jímky a stavbou základových pasů ze ztraceného bednění, na které bylo poté usazeno tepelné čerpadlo.

Instalace tepelného čerpadla:

tepelné čerpadloEconomic

strojovna

Po vytvoření průrazu bylo usazeno tepelné čerpadlo a hydraulicky propojeno s akumulační nádobou. Ta byla napojena na otopnou soustavu. Pro topný systém byl vytvořen nucený oběh za použití vhodného oběhového čerpadla a příslušné expazní nádoby. Poté byl zapojen řídící rozváděč a celý systém byl elektricky zapojen na připravené vedení. Topný systém byl napuštěn, odvzdušněn a natlakován na požadovanou hodnotu. Tepelné čerpadlo bylo zprovoznéno v testovacím režimu, který prověřil funkčnost zařízení. Dalším krokem bylo připojení tepelného čerpadla k internetu. Toto připojení umožňuje uživateli komfortní ovládání tepelného čerpadla pomocí počítače, tabletu, či chytrého telefonu bez nutnosti vstupu do technické místnosti. Po proškolení klienta, seznámení s logikou ovládání, bylo čerpadlo uvedeno do ostrého provozu.

Instalace této sestavy trvala 1 den.