Chytrá regulace

Tepelné čerpadlo musí být správně řízeno s ohledem na svoje provozní vlastnosti.

Základní charakteristika regulace:

  • Anticyklická ochrana
  • Ekvitermní regulace teploty topného média v závislosti na venkovní teplotě
  • Časové programy pro přípravu teplé vody
  • Řízení provozu tepelného čerpadla a doplňkového zdroje tepla externím řídicím signálem
  • Nezávislé řízení oběhových čerpadel topných okruhů
  • Blokování provozu doplňkového zdroje tepla podle venkovní teploty a teploty vratné vody
  • Řízení směšovacích ventilů pomocí tříbodových servopohonů
  • Automatické protočení oběhových čerpadel pro zabránění „zalehnutí“ čerpadel
  • Kontrola sledu fází a kontrola podpětí nebo přepětí napájení