Proč tepelné čerpadlo

 

Tepelná čerpadla představují budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody pro své nesporné výhody. Pořízením tepelného čerpadla se zbavíte závislosti na dodávkách zemního plynu a získáte zdroj tepla s několikanásobně vyšší účinností, než nabízejí konvenční zdroje tepla.

V porovnání s klasickými kotli, které z 1 kWh spotřebované energie dodají vždy méně než 1 kWh tepla, tepelná čerpadla PZP z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí až 5 kWh tepla pro vytápění nebo ohřev vody.

Navíc výhodná sazba tepelného čerpadla D56 (22 hodin nízký tarif) na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů. V okolních státech využívají tohoto výhodného způsobu topení již několik desítek let. Vytápění tepelnými čerpadly získává stále větší oblibu i v České republice. Svědčí o tom stoupající počet instalací tepelných čerpadel, především tepelných čerpadel vzduch voda. K tomuto faktu u nás značnou měrou přispěl nástup špičkové technologie spirálových kompresorů „SCROLL“, nových druhů chladiv a pro tepelná čerpadla vzduch voda velice příznivé klimatické podmínky České republiky.

Pokud zvolíte z důvodu vlastního pohodlí, výhodné ekonomiky provozu a šetrnosti k životnímu prostředí tento úsporný zdroj vytápění, budete řešit otázku, jaký systém tepelného čerpadla bude ten nejlepší. Samozřejmě, každý má své výhody i nevýhody a při výběru tepelného čerpadla záleží na konkrétní představě i technických podmínkách domu a pozemku.

.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Cena tepelného čerpadla není rozhodující! Hlavním argumentem je správné technické řešení pro Váš konkrétní případ. Ne každé levné tepelné čerpadlo plně zabezpečí Vaše potřeby. Tepelné čerpadlo je  investice, která se Vám však brzy vrátí.

.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA

V České republice jsou pro tepelná čerpadla vzduch voda ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny minimálně +3°C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25°C, je průměrný výkon tepelných čerpadel vzduch voda stejný jako u tepelných čerpadel země voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a tedy i podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo nejdostupnější a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je totiž tepelným čerpadlem opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

Tepelné čerpadlo vzduch voda je ideálním řešením pro novostavby a rekonstrukce starších topných soustav.

 

Jak vybrat tepelné čerpadlo - Tepelná čerpadla vzduch vodaJak vybrat tepelné čerpadlo - Tepelná čerpadla vzduch voda PZP

 

Požadavky pro instalaci tepelného čerpadla vzduch voda:

 • minimální (prostup zdí, betonový základ pod venkovní jednotku)

 

Výhody tepelného čerpadla vzduch voda:

 • zajímavá pořizovací cena tepelného čerpadla a rychlá návratnosttepelného čerpadla
 • snadná a tím i levná montáž tepelného čerpadla vzduch voda
 • možný celoroční provoz tepelného čerpadla vzduch voda s efektivním využitím pro ohřev teplé užitkové vody a ohřev vody v bazénu
 • nižší topný faktor tepelného čerpadla v zimních měsících je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období (jaro, podzim)
 • průměrná teplota vzduchu v topném období minimálně +3°C
 • tepelné čerpadlo vzduch voda je schopno pracovat až do venkovní teploty -25°C
 • tepelná čerpadla vzduch voda nenarušují teplotní rovnováhu okolí

 

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch voda:

 • topný výkon tepelného čerpadla vzduch voda závisí na venkovní teplotě vzduchu

 

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ VODA

Teplo obsažené v zemské kůře se využívá nepřímo, získává se pomocí výměníku tepla (kolektoru) a přenáší se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné nemrznoucí kapaliny.

Odběr tepla ze země pomocí vrtu je výkonnostně výhodnější, než řešení pomocí plošného kolektoru, protože vrt je během roku teplotně stabilnější. Sondy tepelného čerpadla lze pomocí vrtných zařízení umístit až do hloubky 130 metrů. Měrný výkon tepelného čerpadla země voda je závislý na složení půdy. Podle typu tepelného čerpadla země voda a podle druhu půdy se pro vytápěcí zařízení může zřídit případně několik sond.

Další možností je využití zemních kolektorů, které se obvykle instalují do hloubky 40cm pod nezámrznou hloubku v dané lokalitě. V této hloubce je země dostatečně teplá pro hospodárný provoz tepelného čerpadla země voda. Rozteč potrubí se pohybuje v rozmezí 0,8-1,1m. Je však nutné mít k dispozici dostatečně velký pozemek pro položení potrubního systému. Dle standardu je potřeba využít přibližně dva až třikrát větší plochu pro položení zemních kolektorů, než je plocha vytápěná tepelným čerpadlem.

Jak vybrat tepelné čerpadlo - Tepelná čerpadla země vodaJak vybrat tepelné čerpadlo - Tepelná čerpadla země voda PZP

 

Požadavky pro instalaci tepelného čerpadla země voda:

 • zemní kolektor tepelného čerpadla – plošný (horizontální) nebo hloubkový (vertikální)

 

Výhody tepelného čerpadla země voda:

 • stabilní topný výkon
 • příznivý topný faktor
 • kompaktní zařízení pro vnitřní instalaci
 • vhodné zejména pro instalaci v chladnějších oblastech

 

Nevýhody tepelného čerpadla země voda:

 • vyšší pořizovací náklady na realizaci tepelného čerpadla (cena se navyšuje o zemní práce)
 • požadavek na prostor pro plošný kolektor tepelného čerpadla

 

TEPELNÁ ČERPADLA VODA VODA

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí o cca 3°C a ochlazená je vracena do druhé vsakovací studny. Systém tepelného čerpadla voda voda je náročný na množství a částečně kvalitu vody. Obecně platí, že čerpané množství je asi 0,25-0,3 m3/h na 1 kW výkonu. Bohužel spodní voda není všude k dispozici. Navíc musí být její využití tepelným čerpadlem povoleno příslušným vodohospodářským úřadem.

Jak vybrat tepelné čerpadlo - Tepelná čerpadla voda voda

 

Požadavky pro instalaci tepelného čerpadla voda voda:

 • dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností
 • vhodné chemické složení čerpané vody
 • minimální celoroční teplota vody +8°C
 • dostatečný průtok vody ověřený minimálně měsíční čerpací zkouškou
 • povolení vycházející z platné legislativy (povolení vycházející ze zákona nakládání s vodami, stavební povolení a povolení Českého báňského úřadu)

 

Výhody tepelného čerpadla voda voda:

 • stálý výkon tepelného čerpadla voda voda
 • příznivý topný faktor tepelného čerpadla
 • nízká pořizovací cena tepelného čerpadla voda voda

 

Nevýhody tepelného čerpadla voda voda:

 • složité technické řešení tepelného čerpadla voda voda
 • závislost tepelného čerpadla voda voda na množství podzemní vody
 • nebezpečí vyčerpání studny
 • přísné požadavky na primární zdroj (chemické složení, teplota a průtok)
 • vyšší nároky na údržbu tepelného čerpadla voda voda
 • v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod

 

 

Jak funguje tepelné čerpadlo ?

Jak vybrat tepelné čerpadlo ?

Jaký je průběh realizace?

Kolik uspoříme?

 

 

 

banner_dotaz_03

Jméno (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Telefon

Adresa

Předmět

Zpráva

captcha

 

zdroj PZP