EHPA – evropská známka kvality pro tepelná čerpadla

Značka kvality Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) – štítek kvality pro tepelná čerpadla má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel D-A-CH zemí Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy vznikla potřeba z důvodů ochrany trhu před prodejem a instalacemi nekvalitních tepelných čerpadel vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla.Schválené výrobky pak nesly označení kvality „Wärmepumpen Gütesiegel“ neboli pečeť jakosti pro německy mluvící země.Tato myšlenka byla dále rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel, která v současné době sdružuje 21 zemí, respektive národních asociací pro tepelná čerpadla a neustále se rozšiřuje.

Certifikát EHPA

Za účelem zohlednění tohoto vývoje bylo pro společenství EHPA původní označení kvality sdružení D-A-CH postupně nahrazeno značkou kvality EHPA. Kromě zakládajících zemí je již v současné době značka kvality přidělována i v dalších zemích, ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku a od roku 2010 také v České republice a na Slovensku. Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel, jako zakládající člen EHPA, vytvořila podle pravidel EHPA národní komisi, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice. Značka kvality může být přiznána tepelným čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, s ohřevem nebo bez ohřevu teplé vody, s tepelným výkonem do 100 kW, kde tepelná energie je odebírána ze vzduchu, země nebo vody.

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

  • Poskytuje ochranu spotřebiteli, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry, využívá nejmodernějších technologií a má zajištěny stále propracovanější dlouhodobé výhody.
  • Poskytuje přesvědčivé argumenty (institucionální a finanční) všem institucím i investorům usilujícím o čerpání státních příspěvků.
  • Podporuje současnou koncepci tepelných čerpadel jako energeticky efektivních, spolehlivých a vysoce kvalitních výrobků.
  • Podporuje zařazení tepelných čerpadel mezi inovační technologie pro získávání obnovitelného vnějšího tepla šetrného k životnímu prostředí.
  • Napomáhá chránit existující trh tepelných čerpadel před nekvalitními výrobky.

Aby bylo možné přidělit značku  kvality EHPA, musí tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu EHPA, který provádí akreditované zkušebny nebo testovací laboratoře a výrobce či distributor musí zajistit definované úrovně služeb.

Z klíčových požadavků to jsou především:

a) Shoda výrobku s mezinárodními a národními normami, předpisy a nařízeními;
b) Minimální hodnoty energetického efektu vyjádřené topným faktorem (COP)
definované pro jednotlivé systémy takto:
– země voda               B0/W35 – 4,3
– voda voda                W10/W35 – 5,1
– vzduch voda             A2/W35 – 3,1
– přímý odpar voda   E4/W35 – 4,3
c) Potvrzení energetických parametrů tepelného čerpadla uváděných výrobcem EHPA akreditovanou zkušebnou;
d) Potvrzení technických parametrů týkajících se hlučnosti;
e) Existence prodejní a distribuční sítě, plánování, autorizovaný servis a provozní dokumenty v místním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno.
f) Existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu, která umožňuje 24 hodinovou reakční dobu na řešení stížnosti spotřebitelů.
g) Minimálně dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné čerpadlo budou náhradní díly k dispozici po dobu nejméně deseti let.

Napsali o značce kvality

Pomoc při výběru teplného čerpadla | Autor: Ing. Josef Slováček (zdroj časopis Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb)

Značka kvality pro tepelná čerpadla | Autor: prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc (zdroj internetový portál TZB-info)

Máte dotaz ? Neváhejte nás kontaktovat!

Jméno (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Telefon

Adresa

Předmět

Zpráva

captcha