Sálavé topení

Sálavé vytápění podlahou

Pocit pohody je jednou z nejdůležitějších věcí, se kterou musíme počítat při instalaci topení.

Vývoj technologie, který byl zaznamenán v posledních letech v oblasti pohody v prostředí a zvláště v sektoru systémů vytápění a jejich regulace, byl opravdu důležitý: narodila se nová generace sálavého vytápění podlahou pomocí nízké teploty. Firma GIACOMINI se dala touto cestou již před časem a snažila se vytvořit takové systémy, které by byly schopny uspokojit co nejlepším způsobem nároky osob.

Sálavé vytápění podlahou je známo již velmi dlouho, ale definitivní souhlas dostalo až po vylepšení některých faktorů jako jsou: izolace, systémy prostorové regulace a na trh přišly trubky ze syntetického materiálu, které plně nahradily železné a měděné trubky. Zároveň s vývojem systémů regulace a elektronické kontroly bylo umožněno upravit technické pojetí a odstranit zdroje poruch. Tímto zdokonalením byla navrácena důvěra systému sálavého vytápění podlahou a bylo mu umožněno dobýt si tak zaslouženou pozici v moderní instalaci. Tato moderní technologie nám umožnila odstranit v podlaze příliš vysoké teploty, jejichž příčinou docházelo ke špatnému krevnímu oběhu a k otékání nohou.

Teplotní komfort

Při nesčetných studiích systémů topení se dokázalo, že systém sálavého vytápění podlahou, který využívá moderní technologii, dodává lidskému tělu komfort a pohodu vyšší než normální systémy topení. Dosáhne se tak sladkého pocitu komfortu pomocí konstantní teploty, která je rozvedena do různých míst. Je známou věcí, že rychlost proudění teplého a především studeného vzduchu a přemíra nerovnoměrného rozložení teploty zvyšuje pocit špatné tepelné pohody jednotlivců a následně zatíží jejich zdravotní stav. Proudy vzduchu, které způsobují silné a škodlivé výkyvy teploty našeho těla jsou tímto způsobem úplně odstraněny. Je třeba připomenout, že teplota, kterou naše tělo skutečně vnímá, není jenom teplota vzduchu, ale i teplota zdí, které nás obklopují. Stane-li se z podlahy prostorný sálavý povrch, můžeme tímto systémem držet teplotu vzduchu nižší při zachování stejného pocitu komfortu. S nižší teplotou vzduchu, krom toho, že se zlepší jeho kvalita, se odstraní pocit těžkosti, který se někdy objeví, když vejdeme do přetopeného prostředí.

Výhody systému podlahového vytápění

Systém podlahového vytápění je dnes v Evropě široce využíván, neboť přináší uživateli větší pohodu (jsou odstraněny problémy odvozené od pohybu vzduchu jako je průvan, turbulence a prach), nabízí svobodné rozmístění nábytku v bytě, nižší náklady a možnost, která se dnes nabízí – tj. letní chlazení pomocí stejné instalace. Co se týče chlazení podlahou – přes malé chladiče se vpustí do oběhu voda o teplotě cca 15°C, která umožňuje chlazení uvnitř podlahy a absorbuje teplo ze zdí a osob, které se nacházejí ve stejné místnosti. Nízká teplota povrchu omezuje výrazně prachové proudění a zamezuje klasickým tmavým šmouhám na zdech, čímž odpadá potřeba nového malování zdí: odstraní se takzvaný komínový efekt, který je způsoben vzduchem, který při styku s velmi teplým povrchem, jako je například povrch radiátoru, se rychle zvedne a opětovně klesá a usazuje se na chladnějším povrchu.

Komponenty podlahového topení

Rozvod podlahového topení se skládá z předformovaných izolačních panelů, které slouží k rychlému a přesnému položení trubek a mají tepelně – izolační a zvukově – izolační funkci. Dále se skládá z potrubí ať již z PE-X nebo Polybutylenu, jejichž vlastností je dlouhověkost a zabraňují jevům, jako jsou inkrustace a koroze. Regulace se provádí pomocí Ekvitermního regulátoru, který usměrňuje výkonnost rozvodu dle skutečných potřeb a reaguje na klimatické změny, čímž umožňuje vysokou úroveň komfortu při nízkých provozních nákladech. Dále se sem řadí centrální rozdělovače a tří a čtyřcestné směšovací ventily, termoelektrické ventily, které jsou uváděny v činnost termostatem a které kontrolují teplotu v místnostech a jsou umístěny na distribučních rozdělovačích. Rozdělovače jsou schovány ve skříňce pro rozdělovače, aby nebyl rušen estetický ráz místnosti. Tepelná regulace, která se realizuje zvlášť pro každý okruh, nám dnes umožňuje kontrolovat dle libosti teplotu v každé místnosti, čímž definitivně překračuje limity starých rozvodů. To je další důvod, proč využít mnohanásobnou možnost regulace a kontroly, kterou nám GIACOMINI dává k dispozici u tohoto typu rozvodu.

Úspora díky podlahovému vytápění

Podlahové topení giacoklima® nám umožní vysokou úroveň pohody při nízké teplotě. Jelikož se celý povrch podlahy stane povrchem sálavým, je možné dodat spotřebiteli stejný pocit pohody, přestože teplota vzduchu bude přibližně nižší o dva stupně. Spotřebitel má pocit, že žije v prostředí, které je vyhřáté na 20°-21°C, ve skutečnosti teploměr ukazuje pouhých 18°C. Dochází k menším disperzím tepla z prostředí směrem ven, což nám přináší velmi zajímavou energetickou úsporu, která je ve shodě s novými normami, které se týkají energetické úspory.

Naším sálavým systémem giacoklima® se vytápí především tak, aby to vyhovovalo osobám a odstranilo se tak hromadění tepla u stropu, jak je tomu u tradičních rozvodů neboť toto teplo je úplně promrhané, protože není nikým využívané. Tak nízká teplota vstupní vody umožní i použití alternativních zdrojů energie (sluneční energie, energie vyrobena pomocí tepelných čerpadel nebo opětným získáním z průmyslových procesů). Izolační panel plní důležitou funkci při akustické izolaci, jelikož pohlcuje hluk mezi různými patry. Takže, pokud budeme porovnávat tento systém s tradičním radiátorovým systémem z pohledu počátečních nákladů, musíme vzít na vědomí i tento důležitý komponent. Přemýšleli jste někdy nad tím, že na každé otopné těleso připadne asi tak 1m2 užitného povrchu, který není nikdy využitý, ale zaplatili jste za něj tisíce? Zkuste udělat rychlý výpočet a zjistíte, kolik byste mohli ušetřit s podlahovým topením giacoklima®.

 
Logo GIACOMINI

Napište nám email

1 + 0 = ?