Jádrové vrtání – vrtání diamantovou řezací technikou

Nabízíme jádrové vrtání a řezání problematických a speciálních otvorů v panelech, zdivu, betonu a železobetonových konstrukcích za pomoci nejmodernější techniky.

Jádrové vrtání provádíme od průměru 25 mm do 500 mm do libovolné délky a úhlu, do různých druhů stavebních materiálů, železobetonu, zdiv, kamene, obkladů, dlažeb, zeminy. Technologie jádrového vrtání je vhodná i pro vysokou zátěž. Jádrové vrtání klasickým příkladem využití diamantové vrtací a řezací techniky.

Používá pro vytváření prostupů pro rozvody, otvory pro kotvení a vývrty pro zkoušky pevnosti. Pomocí perforačních vývrtů lze kompletně odstraňovat velké betonové plochy. Jádrové korunky, osazené diamantovými segmenty, pronikají betonem všeho druhu zhruba 10 – 20 x rychleji než např. pneumatické sbíječky.

Moderní diamantová řezací technika přináší řadu výhod, které usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic. Jádrové vrtání je vrtání přesných kruhových prostupů pro potrubí, kabelové trasy či instalace, sondy, zkušební vrty, kotevní otvory pro chemické kotvy či vlepování výztuže.

V rámci technologie jádrové vrtání je používána diamantová technika, která je na špičkové světové úrovni ohledně nadčasového technického řešení jednotlivých technologických prostupů či otvorů, ale také má nejvyšší stupeň bezpečnosti a pracovního komfortu.

Hlavní výhody jádrového vrtání železobetonu s chlazením vodou vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy pouze minimální odstraněný materiál vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez otřesů a vibrací ,malá hlučnost a prašnost, chladící vodu lze odsávat.

Použití jádrového vrtání: průchody pro kabelové trubky, kabely, otvory pro ventilátory, pro elektroinstalační krabice, zápustná světla, otvory pro instalační trubky na vodu, plyn, chlazení, kanalizační odpadové trubky, vzduchové rozvody, otvory pro kotvy (pro výtahy, jeřáby, kolejové dráhy apod.) a pro zalepení dodatečných výztuží.

Vrtání otvorů až do průměru 500mm ve vyztuženém betonu a různých typech kamene., otvory pro aplikace řezané stěnovou pilou (okna,dveře aj.), otvory pro trubky, kabely, ventilátory, sloupky, vzduchotechniku, vrtání velkých průměrů, například revizní otvory, hlubinné vrtání (pro kotvy, do betonových základů, opravné práce), vrtání ve vysoce vyztuženém betonu, například elektrárny, mosty, vrtání obkladů, dlažeb bez nevzhledného ulamování těchto materiálů, vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez vibrací, odběry vzorků, otvory pro dopravní značení, demoliční práce, perforační vrtání pro větší prostupy, vrtání žuly a jiných materiálů.

Ceník jádrového vrtání

Základní cena za 1 bm. Při vrtu menším než 1 m se cena nekrátí !!

Přirážky za prostupy:

  • práce ve výšce nad 1,5m +10%
  • vodorovné vrtání ve stěně +10%
  • šikmé vrtání +15%
  • vrtání do stropu +20%
  • odsávání vody + 20%
  • časté přemísťování stroje +10%

Příplatky: doprava 6Kč,-/1km

V případě zájmu a pro více informací nás neváhejte kontaktovat.