Vysoce automatizovaný kotel pro spalování dřevních pelet Benekov R16

Jmenovitý výkon 19 kW
Hmotnost 375 kg
Obsah zásobníku paliva 250 l
Účinnost < 91,4%
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 144 W
SVT SVT6007

Přednosti kotle

 • Kotel BENEKOV R 16 je určen pro spalování dřevních pelet velmi pohodlným způsobem.
 • Řídící jednotka kotle umožňuje plynulou modulaci kotle v celém rozsahu výkonu od 5,5 do 19 kW. Tímto je možné dosáhnout vysoké provozní účinnosti. Společně s lambda sondou optimalizuje proces spalování, čímž lze dosáhnout velmi nízkých emisí.
 • Řídící jednotka kotle Siemens Climatix umožňuje ovládání 2 topných okruhů, obsahuje ekvitermní regulaci a umožňuje uživateli vzdálený přístup ke kotli přes internet.
 • Při instalaci automatického zapalování lze kotel nastavit tak, že se bude automaticky zapínat a vypínat, což je vhodné především při kombinaci kotle s akumulační nádrží.
 • Součástí základní výbavy je automatické zapalování, odtah spalin, automatické čištění výměníku, lambda sonda, turniket a pohon turniketu.
 • Dlouhodobý prodej tohoto výrobku na českém trhu umožnil vytvoření spolehlivé servisní sítě na celém území České republiky.
 • Moderní design vyráběný na špičkových CNC technologiích.
 • V létě lze kotel využít pouze pro ohřev TUV.

Provoz kotle

Při spalování dřevních pelet je nutno vynášet popel cca jednou za 4 až 6 týdnů a zásobník paliva je nutno doplňovat jednou za 2 až 6 dní podle intenzity provozu.

Pokud jsou spalovány pelety s obsahem kůry, je nutno provádět cca 1 x za měsíc pravidelné čištění hořáku, které zabere cca 20 minut.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Podávací mechanismus a zásobník paliva je oddělen turniketem, který zabraňuje zahoření ohně do zásobníku paliva.

Možnosti zapojení

Řídící jednotka umožňuje napojení kotle do kaskády, umožňuje ovládání dvou topných okruhů a napojení na akumulační nádrž. Doporučené schémata zapojení lze stáhnout na našich webových stránkách.

Technické parametry a rozměry

Předepsané palivo-dřevní pelety
Hmotnost kg 375
Obsah vodního prostoru dm3 62
Průměr kouřovodu mm 145
Teplosměnná plocha kotle m2 1,90
Kapacita zásobníku paliva dm3 250
Rozměry kotle: š x h x v mm 1163x1108x1499
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 500×339
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 3
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 62
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 4,0
∆ T = 20 K mbar 1,6
Hladina hluku dB 46 ± 3
Komínový tah mbar 0,12 – 0,15
Přípojky kotle
– topná voda Js G 1”
– vratná voda Js G 1”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz 230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 144
Elektrické krytí IP 20

BENEKOV R 16 byl vyvinut a certifikován pro spalování dřevních pelet.

Průměr [Φ] 6 – 14
Délka [mm] max. 30
Sypná hmotnost [kg/m3] 600 – 650
Obsah vody [%] max. 12
Obsah popele [%] max. 1,5
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:

 • Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR
 • DIN 517 31
 • ÖNORM M 7135

Soubory ke ztažení

Máte zájem o cenovou kalkulaci zdarma?