Automatický kotel Pro spalování dřevních pelet Benekov R100

Jediný český kotel na pelety o výkonu 99 kW

Jmenovitý výkon 99 kW
Hmotnost 1350 kg
Obsah zásobníku paliva 500 l
Účinnost < 91 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 497 W
SVT

Přednosti kotle

 •  možnost spalování obnovitelného zdroje energie v podobě dřevěných pelet
 •  mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
 •  jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
 •  nízká emisní zátěž pro okolí
 • 3-tahová konstrukce kotlového tělesa zaručující vysokou účinnost
 • automatické zapalování odtah spalin kotle v základní výbavě
 • automatické čištění výměníku v základní výbavě
 • řídící jednotka Siemens Climatix s lambda sondou umožňují modulované řízení výkonu v celé výkonovém rozsahu
 • Climatix obsahuje ekvitermní regulaci, řízení 2 topných okruhů a napojení na akumulační nádrž. Tato řídící jednotka umí řídít kaskádu celkem 4 kotlů, které mohou být společně napojeny až do celkového výkonu cca 400 kW.
 • kotel včetně kotlového tělesa lze rozložit na několik menších celků, což zjednodušuje jeho dopravu do kotelny a montáž
 • masivní litinový hořák zaručuje dlouhou životnost.
 • otočný rošt, který je součástí hořáku, umožňuje spalování i méně kvalitních druhů pelet s obsahem kůry

Provoz kotle

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva  při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Podávací mechanismus a zásobník paliva je oddělen turniketem, který zabraňuje zahoření ohně do zásobníku paliva.

Technické parametry a rozměry

Předepsané palivo – dřevní pelety
Hmotnost kg 1370
Obsah vodního prostoru dm3 370
Průměr kouřovodu mm 250
Teplosměnná plocha kotle m2 11,2
Kapacita zásobníku paliva dm3 500
Rozměry kotle: š x h x v mm 1750x1922x2017
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 610×1196
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 4
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 1,5
∆ T = 20 K mbar 0,4
Hladina hluku dB < 65dB (A)
Komínový tah mbar 0,25 – 0,35
Přípojky kotle
– topná voda Js G 2”
– vratná voda Js G 2”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz   230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 497
Elektrické krytí IP 20
Dřevní pelety
Průměr [Φ] 6 – 14
Délka [mm] max. 30
Sypná hmotnost [kg/m3] 600 – 650
Obsah vody [%] max. 12
Obsah popele [%] max. 1,5
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:

 • Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR
 • DIN 517 31
 • ÖNORM M 7135

Soubory ke ztažení

Máte zájem o cenovou kalkulaci zdarma?