Automatický kotel na uhlí Benekov Cosmotherm U35

Jmenovitý výkon 35 kW
Hmotnost 480 kg
Obsah zásobníku paliva 280 l
Účinnost 85,3 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 51 W
SVT SVT5398

Úsporné řešení vytápění

Kotel byl vyvinut na základě dlouhodobých požadavků českých zákazníků. Je určen pro vytápění středně velkých objektů, jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 35 kW. Umožňuje pohodlný provoz a minimum servisu. Díky své originální konstrukci dosahuje vysoké provozní účinnosti a má minimální příkon. Výrobek má velmi příznivou cenu umožňující využití u širokého okruhu uživatelů.

Přednosti kotle

  • Motor Siemens,  řídící jednotka Benekov EM 250 a ventilátor EBM jsou zárukou nízkých provozních nákladů a dlouhodobé životnosti elektrokomponentů.
  • Jednoduché ovládání a dlouhodobě odzkoušené podávací a hořákové systémy zajišťují pohodlnou obsluhu a minimum servisu.
  • Patentově chráněná konstrukce výměníku zajišťuje vysokou účinnost a dlouhou životnost. Spalovací komora je konstruována z 8 mm oceli.
  • Reverz podávacího zařízení umožňuje zpětný chod šnekového podavače v případě zablokování podavače paliva.

Technické parametry a rozměry

Předepsané palivo-uhlí ořech2
 Hmotnost  kg  480
 Obsah vodního prostoru  dm3  162
 Průměr kouřovodu  mm  145
 Teplosměnná plocha kotle  m2  4,05
 Kapacita zásobníku paliva  dm3  280
 Rozměry kotle: š x h x v  mm  1291 x 1128 x 1678
 Rozměr plnicího otvoru zásobníku paliva  mm  624 x 291
 Třída kotle dle ČSN EN 303-5  4
 Pracovní přetlak vody  bar (kPa)  2,0 (200)
 Zkušební přetlak vody  bar (kPa)  4,0 (400)
 Doporučená provozní teplota topné vody  °C  65 – 80
 Nejmenší teplota vstupní vody  °C  60
 Hydraulická ztráta kotle
 Δ T = 10 K  mbar  4,8
 Δ T = 20 K  mbar  2,1
 Hladina hluku  dB  < 65 dB (A)
 Komínový tah  mbar  0,20 – 0,25
 Přípojky kotle
 – topná voda  Js  G 6/4″
 – vratná voda  Js  G 6/4″
 Připojovací napětí  1 PEN ~ 50 Hz  230 V TN-S
 Max. el. příkon (ventilátor + pohon)  W  51
 Elektrické krytí  IP 20
Zrnitost [mm] 10 – 25
Obsah bitumenů [%] max. 3,5
Sypná hmotnost [kg/m3] 700 – 740
Obsah vody [%] max. 35
Obsah popele [%] max. 12
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17
Obsah síry [%] max. 0,9
Měrná sirnatost [g/MJ] max. 0,5
Obsah prachu [%] max. 10
Teplota tání popela [°C] min. 1500

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Soubory ke ztažení

Máte zájem o cenovou kalkulaci zdarma?