Automatický kotel na uhlí Benekov Cosmotherm U25

Jmenovitý výkon 21,9 kW
Hmotnost 350 kg
Obsah zásobníku paliva 280 l
Účinnost < 89 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 78 W
SVT SVT2680

Úsporné řešení vytápění

Kotel byl vyvinut na základě dlouhodobých požadavků českých zákazníků. Je určen pro vytápění rodinných domů a menších objektů. Umožňuje pohodlný provoz a minimum servisu. Díky své originální konstrukci dosahuje vysoké provozní účinnosti a má minimální příkon. Výrobek má velmi příznivou cenu umožňující využití u širokého okruhu uživatelů. Je to první automatický kotel na uhlí v ČR, který byl certifikován do 4. emisní třídy.

Přednosti kotle

  • Motor Siemens,  řídící jednotka Benekov EM 250 a ventilátor EBM jsou zárukou nízkých provozních nákladů a dlouhodobé životnosti elektrokomponentů.
  • Jednoduché ovládání a dlouhodobě odzkoušené podávací a hořákové systémy zajišťují pohodlnou obsluhu a minimum servisu.
  • Patentově chráněná konstrukce výměníku zajišťuje vysokou účinnost a dlouhou životnost. Spalovací komora je konstruována z 8 mm oceli.
  • Reverz podávacího zařízení umožňuje zpětný chod šnekového podavače v případě zablokování podavače paliva.

Technické parametry a rozměry

Předepsané palivo-uhlí ořech2
Hmotnost kg 352
Obsah vodního prostoru dm3 112
Průměr kouřovodu mm 145
Teplosměnná plocha kotle m2 2,04
Kapacita zásobníku paliva dm3 235
Rozměry kotle: š x h x v mm 1343 x 930 x 1528
Rozměr plnícího otvoru zásobníku paliva mm 610 x 464
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 4
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 4,1
∆ T = 20 K mbar 1,9
Hladina hluku dB < 65 dB (A)
Komínový tah mbar 0,15 – 0,20
Přípojky kotle
– topná voda Js G 6/4”
– vratná voda Js G 6/4”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz   230 V TN-S
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 78
Elektrické krytí IP 20
Zrnitost [mm] 10 – 25
Obsah bitumenů [%] max. 3,5
Sypná hmotnost [kg/m3] 700 – 740
Obsah vody [%] max. 35
Obsah popele [%] max. 12
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17
Obsah síry [%] max. 0,9
Měrná sirnatost [g/MJ] max. 0,5
Obsah prachu [%] max. 10
Teplota tání popela [°C] min. 1500

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Soubory ke ztažení

Máte zájem o cenovou kalkulaci zdarma?