Automatický kotel pro spalování dřevních pelet C51P

Jmenovitý výkon 49 kW
Hmotnost 689 kg
Obsah zásobníku paliva 510 l
Účinnost < 90,7 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 69 W
SVT SVT6006

Přednosti kotle

  • Kotel BENEKOV C 51 P lze použít pro vytápění středně velkých objektů jako jsou školy, výrobní budovy apod. Kotle lze zapojit do kaskády maximálně 4 ks a v této kombinaci mohou sloužit k vytápění velkých objektů.
  • Vysoká účinnost při modulovaném řízení provozu umožňuje dosáhnout nízké spotřeby paliva.
  • Použití EC ventilátorů a plochých převodovek umožňuje výraznou redukci nákladů na elektřinu. Průměrná denní spotřeba elektřiny během sezony se může pohybovat okolo 1 kWh na provoz samotného kotle.
  • Moderní design vyráběný na špičkových CNC technologiích.
  • Na kotli je využit nový patentově chráněný hořák, který umožňuje velmi rychlou montáž a demontáž, což výrazně snižuje náklady na údržbu.
  • Kotel se ovládá moderní řídící jednotkou EM 250 nebo Siemens Climatix. Jednotka od firmy Siemens umožňuje ovládání 2 topných okruhů, obsahuje ekvitermní regulaci a poskytuje uživateli možnost ovládat kotel na vzdálenost přes internet.

 Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 15 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz po dobu 1 až 4 dny.

Popel je nutno vynášet jednou za cca 14 dní.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

 Možnosti zapojení

Pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy. Řídící jednotka Siemens umí sama regulovat 4 kotle napojené do kaskády.

Technické parametry a rozměry

Předepsané palivo-dřevní pelety
Hmotnost kg 689
Obsah vodního prostoru dm3 175
Průměr kouřovodu mm 195
Teplosměnná plocha kotle m2 5,64
Kapacita zásobníku paliva dm3 510
Rozměry kotle: š x h x v mm 1448x1235x1618
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 580×417
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 4
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 8
∆ T = 20 K mbar 2
Hladina hluku dB 54,7 ± 3,2
Komínový tah mbar 0,20 – 0,25
Přípojky kotle
– topná voda Js G 6/4”
– vratná voda Js G 6/4”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz   230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 69
Elektrické krytí IP 20

Dřevní pelety

Zrnitost [Φ] 6 – 14
Délka [mm] max. 30
Sypná hmotnost [kg/m3] 600 – 650
Obsah vody [%] max. 22
Obsah popele [%] max. 1,5
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:

  • Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR
  • DIN 517 31
  • ÖNORM M 7135

Soubory ke ztažení

Máte zájem o cenovou kalkulaci zdarma?