Automatický kotel na uhlí Benekov C100

Jmenovitý výkon 99 kW
Hmotnost 1320 kg
Obsah zásobníku paliva 500 l
Účinnost < 85 %
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4
Příkon 347 W
SVT

Přednosti kotle

  •  automatický provoz kotle
  •  mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
  •  jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
  •  nízké provozní náklady
  •  modulace tepelného výkonu v celém výkonovém rozsahu
  •  nízká emisní zátěž pro okolí
  •  3-tahová konstrukce kotlového tělesa zaručující vysokou účinnost
  •  kotel včetně kotlového tělesa lze rozložit na několik menších celků, což zjednodušuje jeho dopravu do kotelny a montáž
  • moderní design
  • řídící jednotka Siemens Climatix s ekvitermní regulací, možností řízení 2 topných okruhů a s možností napojení na vzdálený přístup přes internet..

Provoz kotle

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu

Technické parametry a rozměry

Předepsané palivo-uhlí ořech2
Hmotnost kg 1320
Obsah vodního prostoru dm3 370
Průměr kouřovodu mm 250
Teplosměnná plocha kotle m2 11,2
Kapacita zásobníku paliva dm3 500
Rozměry kotle: š x h x v mm 1750x1682x2017
Rozměr plnícího otvoru zásobníku paliva mm 610×1196
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 3
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
∆ T = 10 K mbar 1,5
∆ T = 20 K mbar 0,4
Hladina hluku dB < 65dB (A)
Komínový tah mbar 0,15 – 0,20
Přípojky kotle
– topná voda Js G 2”
– vratná voda Js G 2”
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz   230 V TN-S
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 347
Elektrické krytí IP 20
Zrnitost [mm] 10 – 25
Obsah bitumenů [%] max. 3,5
Sypná hmotnost [kg/m3] 700 – 740
Obsah vody [%] max. 35
Obsah popele [%] max. 12
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17
Obsah síry [%] max. 0,9
Měrná sirnatost [g/MJ] max. 0,5
Obsah prachu [%] max. 10
Teplota tání popela [°C] min. 1500

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Soubory ke ztažení

Máte zájem o cenovou kalkulaci zdarma?